مینی چیلر

کمپرسورها

شیر انبساط الکترونیکی

فن ها

شیر انبساط ترموستاتیکی

سنسور فشار

پرشر سوئیچ

سوئیچ فشار

فیلتر درایر

ترموستات

بال ولو یا شیر توپی

پرده هوا

خرید براساس برند

کوپلند
بیتزر
دانفوس
کستل ایتالیا

انتخاب محصول بر اساس برند تولید کننده