نحوه عودت وجه در صورت درخواست مشتری

تمامی سفارشات دیباپارت شامل تضمین بازگشت وجه تا هفت روز هستند. دیباپارت متعهد است که سفارشات مشتریانی را که تا حداکثر هفت روز پس از ثبت سفارش خود اقدام به عودت کالا نمایند بازپس گرفته و وجه پرداختی بابت کالا (با کسر هزینه بسته بندی و ارسال ) به مشتریان گرامی عودت دهد.

شرایط کالای مرجوعی

دیباپارت کالاهایی را که دارای شرایط زیر باشند به عنوان کالای مرجوعی می پذیر و اگر هریک از شرایط زیر رعایت نشده باشد دیباپارت تعهدی نسبت به بازپس گیری کالا و عودت وجه ندارد.

  • کالا مورد استفاده قرار نگرفته باشه
  • شرایط فیزیکی کالا مطابق با زمان دریافت سالم باشد
  • جعبه و بسته بندی برند کالا مخدوش نشده باشد.
  • از زمان ثبت سفارش بیش از هفت روز نگذشته باشد
  • کالای عودت داده شده پیش از گذشت هفت روز از زمان ثبت سفارش، به دست دیباپارت برسد.
  • کالای عودت داده شده با کالای فرستاده شده مطابق باشد.
  • کالای عودت داده شده دچار نقص فنی نشده باشد.

 

شرایط بازگشت وجه

مشتریان گرامی که کالای مرجوعی ایشان به تایید دیباپارت رسیده ظرف مدت 72 ساعت کاری وجه سفارش با کسر هزینه ارسال و بسته بندی به ایشان عودت داده خواهد شد.

قابل توجه است که وجه کالا تنها به حساب مبدا خریدار سفارش عودت داده خواهد شد.