روغن کمپرسور

Showing all 14 results

قیمت روز روغن کمپرسور اسکرال ، کمپرسور اسکرو و سردخانه .


روغن کمپرسورهای برودتی

کمپرسورهای برودتی که انواع مختلفی نظیر اسکرال، اسکرو، سیلندر پیستونی و ... دارند همه دارای اجزایی هستند که در هنگام کارکرد کمپرسور داری جنبش و حرکت هستند.
اهمیت استفاده از روغن مناسب در کمپرسورها برای این است که در وهله اول حرکت قطعات متحرک کمپرسور به آسانی انجام شود و از سوی دیگر این قطعات بوسیله روغن خنک شوند تا کمپرسور به صورت بهینه به کارکرد خود ادامه دهد.

دسته بندی روغن های برودتی

روغن های برودتی به سه دسته اصلی معدنی (مینرال)، پلی ال استر (POE) و الکیل بنزن تقسیم می شوند.
هر نوع کمپرسور با توجه به دمای کارکرد، ویسکوزیته و گاز مبردی که درون آن جریان دارد از دسته متفاوتی از روغن های ذکر شده استفاده می کند.

مطرح ترین برندهای تولید روغن که هم اکنون در بازار ایران هستند شامل بیتزر آلمان، امکارات، دانفوس، فوکس، سانیسو، گالف و هنبل هستند.

بیشترین مدل های روغن مورد استفاده در بازار شامل روغن های 4GS، 3GS، SL100، SL32، BSE170، B320SH، و RL68 هستند.