فن زیلابگ FTP 4D-500S Zilabeg

برای قیمت تماس بگیرید

فن زیلابگ FTP 4D-500S

قطر پروانه : 500 mm

بدون قاب با توری سبدی