فن زیلابگ FTP 4D-450S Zilabeg

برای قیمت تماس بگیرید

فن زیلابگ FTP 4D-450S

قطر پروانه : 450 mm

بدون قاب با توری سبدی