فن زیلابگ FTP 6D-630S Zilabeg

برای قیمت تماس بگیرید

فن زیلابگ FTP 6D-630S

قطر پروانه : 630 mm

بدون قاب با توری سبدی