شیر انبساط الکترونیکی ETS 100C دانفوس

برای قیمت تماس بگیرید

شیر انبساط الکترونیکی دانفوس

نوع : Bipolar

سری : کالیبری Colibri

مدل : ETS 100C