بال ولو دانفوس 1/2

شیر دستی دانفوس

مدل: GBC-12s

سایز: 1/2 اینچ