بال ولو دانفوس 3/4

شیر دستی دانفوس

مدل: GBC-18s

سایز: 3/4 اینچ