بال ولو دانفوس 3/8

شیر دستی دانفوس

مدل: GBC-10s

سایز: 3/8 اینچ