بال ولو دانفوس 7/8

شیر دستی دانفوس

مدل: GBC-22s

سایز: 7/8 اینچ