روغن BSE 170 کمپرسور بیتزر

برای قیمت تماس بگیرید

روغن کمپرسور Bitzer آلمان

نوع : POE

مدل : Bitzer BSE 170

حجم گالن : 10 لیتر