روغن کمپرسور بیتزر BSE 32

برای قیمت تماس بگیرید

روغن کمپرسور Bitzer آلمان

نوع : POE

مدل : Bitzer BSE 32

حجم گالن : 10 لیتر و 5 لیتر