روغن کمپرسور SL68

روغن کمپرسور SL68
برند: سانیسو

نوع: POE

حجم گالن: 4 لیتر

تولید : بلژیک