سایت گلس DANFOSS جوشی “5/8

برای قیمت تماس بگیرید

سایت گلس Danfoss

سایز : “5/8

مدل : SGI 16s

نوع اتصال : جوشی