سایت گلس DANFOSS جوشی “7/8

برای قیمت تماس بگیرید

سایت گلس Danfoss

سایز : “7/8

مدل : SGI 22s

نوع اتصال : جوشی