سایت گلس DANFOSS جوشی “1/2

برای قیمت تماس بگیرید

سایت گلس Danfoss

سایز : “1/2

مدل : SGI 12s

نوع اتصال : جوشی