سایت گلس DANFOSS جوشی “3/8

برای قیمت تماس بگیرید

سایت گلس Danfoss

سایز : “3/8

مدل : SGI 10s

نوع اتصال : جوشی