سنسور دما AKS 11 دانفوس

1,950,000 تومان

سنسور دمای AKS 11 دانفوس

رنج اندازه گیری دما: 40- تا 100 درجه سانتی گراد

نوع: PT1000

سنسور AKS11
سنسور دما AKS 11 دانفوس

1,950,000 تومان