شیر انبساط الکترونیکی ALCO سری EX

شیر انبساط الکترونیکی ALCO سری EX
سری : EX
برند : ALCO