شیر انبساط الکترونیکی PARKER SPORLAN SEHI-175

شیر انبساط  الکترونیکی (اکسپن برقی )
مدل : SEHI-175
برند : PARKER SPORLAN