شیر انبساط الکترونیکی PARKER SPORLAN SERI-J

شیر انبساط  الکترونیکی (اکسپن برقی )
مدل : SERI-J
برند : PARKER SPORLAN