شیر انبساط الکترونیکی PARKER SPORLAN SERI-K

شیر انبساط  الکترونیکی (اکسپن برقی )
مدل : SERI-K
برند : PARKER SPORLAN