شیر انبساط الکترونیکی PARKER SPORLAN SERI-L

شیر انبساط  الکترونیکی (اکسپنشن برقی )
مدل : SERI-L
برند : PARKER SPORLAN