شیر انبساط الکترونیکی دانفوس ETS 24C

برای قیمت تماس بگیرید

شیر انبساط الکترونیکی دانفوس

نوع : Bipolar

سری : کالیبری Colibri

مدل : ETS 24C