شیر انبساط الکترونیکی سانهوآ سایز 3.2

برای قیمت تماس بگیرید

شیر اکسپنشن برقی سایز 3.2 سانهوآ

مدل : DPF(TS1)3.2C-30

نوع : Unipolar