شیر انبساط الکترونیکی سانهوآ سایز 5.5

برای قیمت تماس بگیرید

شیر اکسپنشن برقی سایز 5.5 سانهوآ

مدل : DPF(S03)5.5C-01

نوع : Unipolar