شیر انبساط الکترونیکی سانهوآ سایز 1.65

برای قیمت تماس بگیرید

شیر اکسپنشن برقی سایز 1,65 سانهوآ

مدل : DPF(TS1)1.65C-36

نوع : Unipolar