لوله مسی سایز 1/2 اینچ ضخامت 0.63 کلاف 15 متری مس بابک کد 25-0

طول: 15 متر

سایز: 1/2 اینچ

ضخامت: 0.69

تولید کننده: مس بابک