پرشر سوئیچ دانفوس مدل KP36

پرشر سوییچ دانفوس

مدل : KP 36

رنج فشار : 2 تا 14 بار

دیفرانسیل: 0.7 تا 4 بار

نوع ریست : ریست اتوماتیک