پوسته درایر “1/8 1 O&F

برای قیمت تماس بگیرید

مدل: FD-489

سایز اتصال: “1/8 1

تعداد کُر: 1 (تک کر)

کُر درایر های قابل استفاده: DC , DM سایز 48 دانفوس و کستل