پوسته درایر “7/8 O&F

برای قیمت تماس بگیرید

مدل: FD-487

سایز اتصال: “7/8

تعداد کُر: 1 (تک کر)

کُر درایر های قابل استفاده: DC , DM سایز 48 دانفوس و کستل