کنترلر شیر انبساط الکترونیکی دیکسل Dixell

برای قیمت تماس بگیرید

درایو شیر انبساط الکترونیکی

مدل تک شیر IEV22D و مدل 2 شیر IEV24D

نوع شیر: Unipolar و Bipolar

ساخت ایتالیا